چاپ کردن این صفحه
کود سوپر فسفات پودری
محصولات

کود سوپر فسفات پودری

کود سوپر فسفات ساده تولیدی این شرکت 21/5 درصد فسفر کل میباشد که میزان فسفر محلول در آب در کود تولیدی این شرکت حداقل 16 درصد میباشد.

این کود حاوی 13 درصد گوگرد که موجب تنظیم pH و جلوگیری از قلیایی شدن خاک و اصلاح بافت خاک گردیده و باعث میشود فسفر تثبیت شده در خاک قابل جذب شود.


چگونگی مصرف:
به کشاورزان محترم توصیه میگردد قبل از مصرف هر گونه کود ابتدا از خاک مزرعه خود نمونه گیری کرده و پس از آزمایش و مشخص شدن نتیجه تجزیه خاک و با توجه به نوع گیاه از نظر کارشناسان محترم منطقه استفاده نموده و نسبت به انتخاب نوع کود و مقدار آن اقدام نمایند